Đối Tác Của Student Life Care

Mô hình của Student Life Care mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội và có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai. Những điểm mạnh này cùng với tinh thần làm việc nhiệt huyết hết mình của đội ngũ nhân viên đã gây ảnh hưởng sâu rộng và giúp Student Life Care gây dựng niềm tin ở nhiều hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ đó, Student Life Care đã hình thành được mạng lưới các đối tác uy tín trong và ngoài nước. Những đối tác đã góp phần không nhỏ vào sự hình thành và phát triển của Student Life Care trong thời gian qua cũng như tương lai sau này. Chúng tôi coi trọng các đối tác và mong muốn mở rộng hợp tác với các đơn vị có cùng mối quan tâm và mục tiêu mang lại những lợi ích thiết thực cho xã hội.

Slc partner 26aab5a180f6be1435edfad8d4f1447ed24970d8e03754801c652da69e99dc77

Lợi Ích Khi Trở Thành Đối Tác Của
Student Life Care

Nâng cao chất lượng dịch vụ và sự tin cậy

Hỗ trợ việc đưa đón và sắp xếp chỗ ở khi sang nước ngoài

Cam kết đồng hành cũng học sinh trong suốt quá trình du học sau này

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiêm tối đa nguốn lực tư vấn viên

Tiết kiệm thời gian tư vấn và giải đáp ác thắc mắc dịch vụ

Hỗ trợ tư vấn khách hàng 24/7

Tăng doanh số

Giới thiệu, mở rộng mạng lưới khách hàng

Đối Tác Và Các Nhà Tài Trợ Chiến Lược

Deakin worldly f23ac877f05470a908850495a9b40cf4230854038e6023dea9051e6f45f39e45
Curtin university logo c93c2b27204f48e1f82b8fdfd5707c51ac50355f98dd99a216fb6f398eac6bd0
Icaew 3a9edc20500360e6d85ea179af0d8c7a1597b832d31208df65c0b994756b20bd
Hotcourses ffe762c08bf26b5be4e00cf54a0a8464eb9874f1a728121a35356c7d71cc7392
Bmi logo 1d7682534c38080d979742ce8a7e60e9a7e9f0bd5185a1c87796c6ec88220402
Global edu fair ba81072ad6a33a18ce325a90094f488f8cdc9b92949e2693c96232e6df75e05d
Ifio fdf6b8b62ad720eab3f6531860add87707f1a4e85bd8d18e488c878772d9ac70
Partner urbanest 2545cfb4ac2f558bc2d30eb07fc803942727c3a718bd929a5c2fb0fffcdb5cda

Các Tập Đoàn Giáo Dục Và Trung Tâm Tư Vấn Du Học

Ats 98165cc56987d2b2593d37bd835f047f7d18962ddd27514f3fab19879a8e52fe
Ue be7502d9df40f43bfa7d405d6920868b33287c1332d778d7426b66146173551d
Indec 3a1d20dc111b779f8f805348cf2590f3a71c0e9d96aecfb1219d0e1ea3d1fb71
Ila 9cf51128e95996b2da41553e5833b1a700c9e53f5e8a7d8c428832bf28f96f39
Gse 9a564e1ae5ae4d9169f9ea605b7dbef360b39e8888ad326b27a205295c3964c9
Stuylink 3a98d1163c379675673cfedd4bd7e7b74c631a4df8b45df6ecd102cc9a661af8
Isc ukeas 1696736e1d4e26654fbc2a8193b173042b5ec3246daa1c8d774317f4b6b32d03
New ocean fb998905752155204641b43a508d5905be36d3b33f5431198393b8c2fccd4b92
Hisa 28b086b963de024017dfe81e9e66d55cddc1e95a9a0bdf56d5009bd064bfb61c
Duc anh c45bd6c73fcc1b49727f65e3eb35206c9512cec8106a4476808a2fadb240b656
Megastudy a5534f66e751dfc2e0bb7976a3db58ca36dc54b2134459ce568201511333e963
Ces b7bac45d02656fcbeeab2a03fe4b1168f8d99912324b7924d81371e7f570d5ca
Gln 01cd4ad6ca3c373efc7eace3a714d656b22bc8babf4beeff2ef00e70b2ac0681
Edu viet 06ccb66a268de0abff704d0d97e33b9955a7a3708f64306fea1cdd1beda4ac8f

Hân Hạnh Là Nhà Tài Trợ Của:

LIÊN HỆ NGAY

Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ
tư vấn miễn phí cho bạn 24/7.