KINH NGHIỆM THUÊ NHÀ TẠI ÚC – PHẦN 1

TÔI ĐANG THUÊ NHÀ THEO HÌNH THỨC NÀO?

Khi bạn biết hợp đồng thuê nhà của mình theo luật được phân loại ra sao, bạn sẽ hiểu hơn về quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Các hình thức phân loại sẽ phụ thuộc vào chính sách của bang hoặc địa phương nơi bạn cư trú.

Hướng dẫn này dành cho Người thuê chính và Người thuê lại trong bối cảnh thuê nhà dân sinh. Hướng dẫn này áp dụng cho hầu hết các trường hợp thuê nhà dân sinh (ở chung hoặc ở riêng theo hộ gia đình).

Tôi đang thuê nhà theo hình thức nào?

Để trả lời cho câu hỏi “Tôi đang thuê nhà theo hình thức nào?”, bạn có thể tìm hiểu trong bài viết dưới đây và cân nhắc xem trường hợp nào mô tả chính xác nhất hoàn cảnh của mình nhé.

I. Thuê nhà độc lập: một người đứng ra thuê toàn bộ căn nhà

Tìm nhà ở Úc 1

Một người đứng ra thuê toàn bộ căn nhà

Đây là hình thức cho thuê phổ biến và đơn giản nhất. Trong trường hợp này, người thuê nhà thuê toàn bộ tài sản (nhà ở hoặc căn hộ) từ chủ nhà. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Hợp đồng thuê nhà theo mẫu được cung cấp bởi chính quyền tiểu bang hoặc địa phương  nơi bạn sinh sống. Bên cạnh người thuê chính, nếu trong nhà có thêm người ở mà những người này không thực hiện việc thanh toán tiền thuê nhà, họ được gọi là “người cư trú” (ví dụ: Chồng là người thuê chính, vợ và các con ở cùng). Việc người cư trú sinh hoạt trong nhà là hợp pháp và không ảnh hưởng đến Hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, nếu số người cư trú vượt quá con số thỏa thuận trong Hợp đồng, chủ nhà hoàn toàn có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng.

II. Thuê nhà theo nhóm: một nhóm người cùng đứng ra thuê nhà và đều có tên trong Hợp đồng thuê nhà

Thuê nhà ở Úc 2

Thuê nhà ở Úc 2

Đây cũng là một hình thức thuê nhà phổ biến khi một nhóm người cùng nhau đứng ra thuê chung một tài sản (nhà ở hoặc căn hộ). Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Hợp đồng thuê nhà theo mẫu được cung cấp bởi chính quyền tiểu bang hoặc địa phương nơi bạn sinh sống.

Trong trường hợp này, mỗi cá nhân trong nhóm thuê nhà đều có quyền hạn và nghĩa vụ như nhau. Ví dụ, không quan trọng rằng một người trong nhóm trả bao nhiêu phần tiền thuê nhà, người đó vẫn có trách nhiệm với việc thuê nhà đồng đều như những người khác.

III. Người thuê lại (Sub-tenants) hoặc Người cùng thuê(Co-tenants): một người chuyển vào nhà đã được đã được thuê lại từ chủ nhà.

Thuê nhà ở Úc 3

Thuê nhà ở Úc 3

Đây là trường hợp thuê nhà phổ biến nhất hiện nay. Nó phát sinh khi một người mới chuyển vào sinh sống trong nhà mà nhà đó đã được thuê lại từ chủ nhà. Có 2 lựa chọn để thỏa thuận giữa người mới đến và những người đang sinh sống trong nhà.

1.Thuê lại (Sub-tenants)

Người thuê mới sẽ thực hiện một thỏa thuận mới đối với người đang thuê. Người đang thuê sẽ đảm nhận vai trò như người thuê chính (Head Tenants), và người mới đến sẽ đảm nhận vai trò như người thuê lại. Người thuê chính sẽ có đóng vai trò như là chủ nhà đối với người thuê lại Chúng tôi khuyến cáo bạn nên sử dụng Hợp đồng thuê nhà dân sinh, trong đó nêu rõ quyền được hay không được sử dụng từng khu vực đối với người mới đến (ví dụ, người thuê lại có thể sử dụng khu vực chung như phòng khách, bếp…, nhưng không được sử dụng khu vực riêng tư như phòng ngủ của người thuê chính). Nếu không sử dụng Hợp đồng thuê nhà dân sinh, hợp đồng thuê nhà có thể bị coi như hợp đồng theo Thông Luật (common law agreement) mà trong đó quyền hạn, nghĩa vụ, sự bảo vệ cơ bản của các bên có thể không được thực thi đúng mực.

2. Cùng thuê (Co-tenants)

Trong trường hợp này, người mới đến sẽ được thêm vào nhóm những người đang ở tại nhà và thực hiện vai trò trong Hợp đồng ngang bằng như những người khác.

IV. Ở chung với chủ nhà: một người chuyển vào ở chung nhà với chính chủ nhà đó.

Thuê nhà ở Úc 4

Thuê nhà ở Úc 4

Tình huống này phát sinh khi một người đến thuê phòng và chia sẻ quyền sử dụng nhà với chủ nhà. Chủ nhà có thể sống cùng hoặc không. Nhìn chung, hình thức này không được khuyến khích nếu căn nhà nằm trong khu nhà cho thuê với mục đích thương mại hoặc khu nhà nội trú.

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên sử dụng Hợp đồng thuê nhà dân sinh, trong đó nêu rõ quyền được hay không được sử dụng từng khu vực đối với người mới đến (ví dụ, người thuê lại có thể sử dụng khu vực chung như phòng khách, bếp…, nhưng không được sử dụng khu vực riêng tư như phòng ngủ của người thuê chính). Nếu không sử dụng Hợp đồng thuê nhà dân sinh, hợp đồng thuê nhà có thể bị coi như hợp đồng theo Thông Luật (common law agreement) mà trong đó quyền hạn, nghĩa vụ, sự bảo vệ cơ bản của các bên có thể không được thực thi đúng mực.

V. Ở nội trú: một người chuyển vào sinh sống trong một khu nhà có nhiều phòng, cho thuê với mục đích thương mại theo quy mô lớn.

Thuê nhà ở Úc 5

Thuê nhà ở Úc 5

Đây là hình thức thuê ít phổ biến hơn, trong đó một người muốn thuê phòng thuộc khu nhà nội trú gồm nhiều phòng cho thuê với mục đích thương mại. Trong trường hợp này, bạn nên dùng Hợp đồng thuê nhà nội trú được cung cấp bới chính quyền tiểu bang hoặc địa phương nơi bạn sinh sống. Luật chi tiết phụ thuộc vào chính sách từng vưng khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu luật của các tiểu bang khác nhau.

Các loại Hợp đồng thuê nhà khác nhau ra sao?

Để hiểu rõ hơn về ưu thế và bất lợi của các loại Hợp đồng, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về phần này sớm nhất

Những hướng dẫn pháp lý này cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn và giới thiệu các luật quy định ảnh hưởng đến thuê nhà ở chung. Nó không bao gồm tất cả các trường hợp trong tất cả các quy phạm pháp luật và có thẻ không bao gồm trường hợp cụ thể của bạn. Điều quan trọng là bạn có thể sử dụng những thông tin này như một cẩm nang tham khảo. Nếu bạn tìm kiếm những lời khuyên mang tính pháp lý, hãy tìm hiểu những điều luật liên quan (Relevant Acts). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khi bạn sử dụng những thông tin này mà không có cố vấn pháp lý.

Dựa theo Flatmate

 

LIÊN HỆ NGAY

Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ
tư vấn miễn phí cho bạn 24/7.